Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 18 Απριλίου 2008

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΕΡΓΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΕΡΓΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ


ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ


Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 9 του καταστατικού του συνδικάτου συγκροτείται απεργιακό ταμείο και ταμείο αλληλοβοήθειας το οποίο αρχικά διοικείται από 5μελή επιτροπή η οποία θα είναι ανοιχτή και θα διευρύνεται κάθε φορά που θα ιδρύεται νέο Τοπικό Παράρτημα ή το κρίνει σκόπιμο η επιτροπή με έγκριση του Κεντρικού Δ.Σ και θα έχει πάντα μονό αριθμό.


Κατ’ αρχήν η επιτροπή θα αποτελείται:


1. Από ένα μέλος του Κεντρικού Δ.Σ. (που θα είναι και υπεύθυνο από πλευράς Δ.Σ.)


2. Από 1 μέλος από κάθε Τοπικό Παράρτημα (σήμερα έχουμε 3 ΤΟ.Π : Ορυχείο Καρδιάς, Νότιο πεδίο , ΑΗΣ αγ. Δημητρίου). Το μέλος θα ορίζεται μετά από απόφαση της συνέλευσης του Δ.Σ του κάθε ΤΟ.Π.


3. Ένα απλό μέλος του συνδικάτου που ορίζεται από το Δ.Σ.


Τα έσοδα του ταμείου προέρχονται:


1) Από το 15% των συνδρομών των μελών (αφού αφαιρεθούν οι συνδρομές για Εργατικό Κέντρο και ομοσπονδία) όπως ορίζεται από το καταστατικό στο άρθρο 8.


2) Από έκτακτες εισφορές που αποφασίζονται μέσα από Γενικές Συνελεύσεις.


3) Από λαχειοφόρους αγορές και διάφορες εκδηλώσεις που αποφασίζονται από το Δ.Σ. του συνδικάτου μετά από εισήγηση της επιτροπής.


4) Από διάφορες δωρεές αν γίνουν αποδεκτές από την επιτροπή με την σύμφωνη γνώμη του κεντρικού Δ.Σ.


5) Τα ποσοστά εισφορών από τις συνδρομές προς το ταμείο μπορούν να αυξομειώνονται μόνο με απόφαση Γενικής Συνέλευσης.


Παροχές του ταμείου προς συναδέλφους, άλλα σωματεία κ.λ.π. γίνονται με απλή πλειοψηφία της επιτροπής:
  1. Μετά από αίτημα προς το ταμείο του κάθε ενδιαφερομένου και του Τοπικού Παραρτήματος που ανήκει ο συνάδελφος. (Αν υπάρχει ΤΟ.Π στο χώρο του αλλιώς εισηγείται το κεντρικό Δ.Σ.)

  2. Μετά από αίτημα προς το ταμείο ενός μέλους του Δ.Σ, ή του Δ.Σ ενός ΤΟ.Π. ή ενός μέλους της επιτροπής και μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ταμείου.

  3. Για καταβολή ενίσχυσης των μελών σε απεργιακές κινητοποιήσεις απαιτείται απόφαση και του κεντρικού Δ.Σ.


Η επιτροπή με ανοιχτή ψηφοφορία εκλέγει:


1. Πρόεδρο Επιτροπής


2. Γραμματέα Επιτροπής


3. Ταμία


Βιβλία που τηρούνται:


1. Βιβλίο συνεδριάσεων του Δ.Σ της επιτροπής.


2. Βιβλίο εσόδων εξόδων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου