Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2015

Επιστολή 10σωματείων για την Σ.Σ.ΕΠρος:Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο ΔΕΗ Α.Ε. Κύριο Αρθούρο Ζερβό.

Kύριε Πρόεδρε & Διευθύνοντα Σύμβουλε,

Πληροφορούμαστε ότι προτίθεστε να εισάγετε στη Συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΔΕΗ, την Τρίτη 24/2/2015, θέμα έγκρισης Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Σ.Σ.Ε.), με συγκεκριμένο «Σχέδιο Σύμβασης» και εξουσιοδότησή σας για υπογραφή του.
Παρακαλούμε  να λάβετε σοβαρά υπόψη σας την από 3/2/2015 εξώδικη δήλωση των Σωματείων μας και να αναβάλετε το θέμα, προκειμένου να συζητήσετε  με τα θεσμοθετημένα όργανα των Πρωτοβάθμιων Σωματείων, τα οποία είναι καθ’ύλην αρμόδια για την υπογραφή Σ.Σ.Ε. σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τα οποία προκλητικά αγνοείτε.
Σε άλλη περίπτωση επιφυλασσόμαστε να προβούμε σε κάθε άμεση νόμιμη ενέργεια για να διασφαλίσουμε τα συμφέροντα των εργαζομένων – μελών μας.


ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ –ΚΗΕ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ – ΚΗΕ
ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΕΗ ΑΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ - ΛΑΥΡΙΟΥ
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΩΝ – ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΔΕΗ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΗ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ & ΒΟΗΘΩΝ ΔΕΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΗΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΣΕΕΝ «ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΕΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου