Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 26 Μαρτίου 2010

Οριστικοί Πίνακες επιτυχόντων ειδικοτήτων Τ4/Η και Τ4/Δ
Οριστικοί Πίνακες επιτυχόντων ειδικοτήτων Τ4/Η και Τ4/Δ


Τετάρτη, 24 Μαρτίου 2010 Οριστικοί Πίνακες Προσληπτέων της Προκήρυξης 1/2007 με τους επιτυχόντες των ακολούθων Κατηγοριών/Ειδικοτήτων: α) Μηχανοτεχνικοί Ατμοηλεκτρικών Σταθμών (ΑΗΣ) Υδροηλεκτρικών Σταθμών (ΥΗΣ) και Αεροστροβίλων (Τ4/Δ) και β) Τεχνικοί Τοπογραφικών Εργασιών (Τ4/Η).Οι εν λόγω οριστικοί πίνακες απεστάλησαν προς δημοσίευση στο ΦΕΚ στις 24.03.2010.
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ T4_H_12007 ΔΕΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου