Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 27 Μαΐου 2008

ΘΑ ΤΟΥΣ ΔΩΣΟΥΜΕ ΝΑ (ΤΟ) ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ;

Η βασική αρχή - παραδοχή που διέπει την αναγκαιότητα ύπαρξης και λειτουργίας του Εργατικού Δικαίου ως ιδιαίτερου τμήματος του Δικαίου , αυτή της «εγγενούς ανισότητας των μερών» , περιλαμβάνεται πιο εξειδεικευμένα και πιο συγκεκριμένα στις εξής δικαιϊκές ρυθμίσεις (ποινικού χαρακτήρα ρυθμίσεις , που φαίνονται άγνωστες στους εργοδότες).


1. Την Διεθνή Σύμβαση Εργασίας 32ης Συνόδου Γενεύης 1949 όπου ορίζεται :«Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών , πρέπει να απολαμβάνουν κατάλληλης προστασίας κατά κάθε πράξης επέμβασης των μεν κατά των δε , είτε άμεσα , είτε με τα όργανά τους ή τα μέλη τους , στη σύσταση, λειτουργία και διοίκηση των οργανώσεων αυτών .» ,

2. Το άρθρο 14 παράγραφο 2ε του νόμου 1264/1982 όπου ορίζεται:


«Απαγορεύεται στους εργοδότες , σε πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό τους και σε οποιοδήποτε τρίτο , να προβαίνουν σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη που κατατείνει στην παρακώλυση της άσκησης των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων και ιδιαίτερα : ...... ε) να επεμβαίνουν με οποιοδήποτε τρόπο στη διοίκηση , στη λειτουργία και στη δράση των συνδικαλιστικών οργανώσεων .» .
Θα τους δώσουμε να (το) καταλάβουν ;

Μέλος Γραμματείας Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας Ε.Κ.Α.
Μέλος Γραμματείας Εργασιακών Σχέσεων Ε.Κ.Α.
Πρόεδρος Συμβουλίου Εργαζομένων IBM BTO Hellas S.AΓιώργος Γρυμπογιάννης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου